Εργο: Κεντρο Φροντιδας και Απασχολησης Παιδιων «Ουρανιο Τοξο».

Σχετικά με εμάς

Ουράνιο Τόξο

Πρόκειται για τον σχεδιασμό στοχευμένων προγραμμάτων φροντίδας νηπίων και παιδιών, για την κάλυψη και ενίσχυση των μη επαρκών κοινωνικών δομών παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας στην επιλέξιμη αστική περιοχή. Σκοπός της δημιουργίας τέτοιων προγραμμάτων είναι η προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της μείωσης των ανισοτήτων του κοινωνικού αποκλεισμού σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Καθώς και η συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής σε γονείς άνεργους, χαμηλών εισοδημάτων, πολύτεκνων, μονογονιών, με χρόνιες παθήσεις και μεταναστών.

Email

Τηλέφωνο

22797850/856

Ώρες Γραφείου

Δεύτερα – Παρασκευή:
09:00 – 16:30

Χρηματοδότηση του Έργου

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε., την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής για Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Λευκωσίας και συγκεκριμένα των έργων που υλοποιούνται υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Οποιωνδήποτε Διακρίσεων μέσω της Παροχής Στήριξης για Φυσική, Οικονομική και Κοινωνική Αναζωογόνηση Κοινοτήτων εντός Αστικών Περιοχών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».
Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας