Εργο: Κεντρο Φροντιδας και Απασχολησης Παιδιων «Ουρανιο Τοξο».

Υπηρεσίες

Έργο: Κέντρο Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών «Ουράνιο Τόξο».

Υπηρεσιες

«Παιδοκομικός Σταθμός» για παιδιά ηλικίας 2-5 ετών

Επιδίωξη του προγράμματος είναι να αποτελέσει τη συνέχεια και τη συμπλήρωση της οικογενειακής αγωγής, για μια υγιή και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

«Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών» ηλικίας 5-12 ετών

Απογευματινή Φύλαξη κατά την Σχολική Περίοδο και Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος κατά τις Θερινές Διακοπές και Σχολικές Αργίες.

 

«Υπηρεσίες Κατ’ Οίκον Φροντίδας Βρεφών και Νηπίων έως 5 ετών

Η φιλοσοφία του προγράμματος επικεντρώνεται στην συναισθηματική, γνωστική και φυσική ανάπτυξη των βρεφών. Αλλά και στην απασχόληση βρεφονηπιοκόμων σε κατ’ οίκον μονάδες φροντίδας .

«Πάρκο της χαράς»

Πρόκειται για χώρο πρασίνου και ψυχαγωγίας για τα παιδιά του «Ουράνιου Τόξου».

Για περισσότερες πληροφορίες

Χρηματοδότηση του Έργου

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε., την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής για Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Λευκωσίας και συγκεκριμένα των έργων που υλοποιούνται υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Οποιωνδήποτε Διακρίσεων μέσω της Παροχής Στήριξης για Φυσική, Οικονομική και Κοινωνική Αναζωογόνηση Κοινοτήτων εντός Αστικών Περιοχών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».
Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

 

Επιπλέον, με γενναιόδωρη χορηγία της οικογένειας Πόλυ Πολυβίου και του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Αλκυονίδες», έχει ήδη διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κέντρων μετά τη λήξη της συγχρηματοδότησης του έργου.