Ποιοί Είμαστε

Πρόκειται για τον σχεδιασμό στοχευμένων προγραμμάτων φροντίδας νηπίων και παιδιών, για την κάλυψη και ενίσχυση των μη επαρκών κοινωνικών δομών παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας στην επιλέξιμη αστική περιοχή. Σκοπός της δημιουργίας τέτοιων προγραμμάτων είναι η προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της μείωσης των ανισοτήτων του κοινωνικού αποκλεισμού σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Καθώς και η συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής σε γονείς άνεργους, χαμηλών εισοδημάτων, πολύτεκνων, μονογονιών, με χρόνιες παθήσεις και μεταναστών.

Τηλέφωνο

22797850/856

Ώρες Γραφείου

Δεύτερα – Παρασκευή:
09:00 – 16:30

online courses

Wide range online courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
online courses

Best tutors you can find

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Teacher

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisicing elit, sed do eiusmodem por incididun ut labore et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisicing elit, sed do eiusmodem por incididun ut labore et.

Teacher

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisicing elit, sed do eiusmodem por incididun ut labore et.

Teacher

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisicing elit, sed do eiusmodem por incididun ut labore et.

Get Your Online Courses

The best tutors in town.

  online courses

  Register now and save.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.
  168

  Members

  73

  Clases

  34

  Videos

  05

  Score

  Χρηματοδότηση του Έργου

  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε., την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής για Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Λευκωσίας και συγκεκριμένα των έργων που υλοποιούνται υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Οποιωνδήποτε Διακρίσεων μέσω της Παροχής Στήριξης για Φυσική, Οικονομική και Κοινωνική Αναζωογόνηση Κοινοτήτων εντός Αστικών Περιοχών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».
  Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
  Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας